Zbigniew Kacprzyk - BIM Zbigniew Kacprzyk - MES Zbigniew Kacprzyk - MESZbigniew Kacprzyk - mechanika budowli Zbigniew Kacprzyk - mechanika budowliZbigniew Kacprzyk - unix Zbigniew Kacprzyk - algorytmy mechanikiZbigniew Kacprzyk - poradnik mes

Okładki


Strona Główna
Mechanika budowli
Unix
Algorytmy
MES
FEAS

Publikacje książkowe


Zbigniew Kacprzyk
Projektowanie w procesie BIM
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
wydanie I, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8156-117-4


Gustaw Rakowski, Zbigniew Kacprzyk
Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
wydanie I, Warszawa 1993, ISBN 83-85912-16-9
wydanie I poprawione, Warszawa 2005, ISBN 83-7207-535-2
wydanie II, Warszawa 2005, ISBN ISBN 83-7207-589-1
wydanie III, Warszawa 2016, ISBN ISBN 978-83-7814-471-7

1.Wprowadzenie
2.Technika MES na przykładzie analizy konstrukcji ramowych
3.Algorytmy MES
4.Analiza statyczna konstrukcji dwu- i trójwymiarowych
5.Wybrane problemy analizy elementu
6.Metoda elementów skończonych w zagadnieniach dynamiki
7.Podstawy analizy nieliniowej
8.Problemy przewodnictwa ciepła
9.Inne koncepcje i ujęcia MES
10.Problemy komputerowej implementacji MES
11.Modelowanie tworzyw i obiektów inżynierskich za pomocą MES

Więcej >>


Czesław Branicki, Roman Ciesielski, Zbigniew Kacprzyk, Janusz Kawecki, Zbigniew Kączkowski, Gustaw Rakowski
Mechanika budowli. Ujęcie komputerowe. Tom 1
Arkady, Warszawa 1991, ISBN 83-213-3629-9

1. Cele, założenia i podstawowe narzędzia mechaniki budowli
2. Podstawowe twierdzenia mechaniki budowli
3. Metoda sił
4. Metoda przemieszczeń

Roman Ciesielski, Andrzej Gomuliński, Zbigniew Kacprzyk, Janusz Kawecki, Jan Langer, Gustaw Rakowski, Zbigniew Reipert, Marek Witkowski
Mechanika budowli. Ujęcie komputerowe. Tom 2
Arkady, Warszawa 1991, ISBN 83-213-3629-9

5. Dynamika ustrojów pretowych
6. Stateczność ustrojów prętowych
7. Inne metody komputerowe w analizie statyscznej i dynamicznej pretów
8. Fizyczna interpretacja oraz sprawdzanie wyników obliczeń statycznych i dynamicznych


Zenon Grodzki, Zbigniew Kacprzyk, Andrzej Kurowski, Maciej Winiarski
Łagodne wprowadzenie do systemu Unix
Wydawnictwo Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej, Warszawa 1991, ISBN 83-900413-0-8


1. Rozpoczęcie sesji
2. Podstawowe idee
3. Praca z plikami i skorowidzami
4. Programy usługowe
5. Podręczne ułatwienia w systemie Unix
6. Edytor mixEDIT
7. Języki programowania oraz towarzyszące oprogramowanie
Dodatki
D1. Przegląd oprogramowania systemu Unix
D2. Kermit


Andrzej Gomuliński, Krzysztof Hetmański, Zbigniew Kacprzyk
Wybrane algorytmy mechaniki budowli
Wydawnictwo Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej, Warszawa 1991, ISBN 83-900413-0-81.Wstęp
2.Podstawowe algorytmy liniowej analizy układów prętowych
3.Wybrane elementy algorytmów
4.Realizacja obliczeń przy założeniu podłużnej nieodkształcalności pretów


Andrzej Gomuliński, Zbigniew Kacprzyk, Marcin Maj, Beata Pawłowska, Tomasz Sokół
Biblioteka elementów skończonych. Poradnik. Warszawa 1989

1.1. Statyczna analiza konstrukcji
1.2. Dynamiczna analiza konstrukcji
1.3. Stateczność
Biblioteka podstawowych elementów skończonych
1. Zestawienie elementów skończonych
2. Element ramy przestrzennej
3. Elementy wyprowadzane z elementu ramy przestrzennej
4. Elementy PSN i PSO
5. Element OS
6. Element płyty cienkiej
7. Powłowkowy element OS
8. TSN
9. Płaski element powłokowy
10. Sprężyna sześcioparametrowa
11. Problemy ustalonego przewodnictwa ciepła
D1. Współrzedne naturalne
D2. Diagonalizacja konsekwentnej macierzy mas
D3. Kondensacja statyczna
W tej serii ukazały sie jeszcze dwa tomy pod kierunkiem Z. Kacprzyka:
Ćwiczenie z metody elementów skończonych z zastosowaniem podsystemu FEAS/KAM
FEAS/KAM - podręcznik użytkownikawww.il.pw.edu.pl/~zk