Zbigniew Kacprzyk

Zbigniew Kacprzyk - poczta


Strona Główna
Książki
Czasopisma
CAD/BIM
FEAS
Hobby

Resume


specjalista z zakresu metod komputerowych mechaniki, komputerowego wspomagania projektowania i informatyki stosowanej. Wieloletni kierownik Laboratorium Informatyki i Infografiki Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziałowego Centrum Komputerowego, projektant sieci komputerowej WIL, organizator Ośrodka Metod Komputerowych Wydziału Inżynierii Lądowej, współtwórca Zakładu Zastosowań Informatyki w Inżynierii Lądowej, kierownik Zespołu Oprogramowania Inżynierskiego. Członek jednostki organizacyjnej Komitetu Mechaniki PAN. Sekretarz Sekcji Mechaniki Obliczeniowej i Optymalizacji Komitetu Mechaniki Polskiej Akademi nauk. W przeszłości redaktor naczelny i wydawca czasopism: CADCAM FORUM,AEC FORUM, UNIXforum. Wydawca specjalistycznego czasopisma dla informatyków Telenetforum.

Projektant i główny autor systemu obliczeniowego metody elementów skończonych FEAS. Autor ponad 70 rozpraw naukowych i kilkunastu książek (repozytorium prac, publikacje, ...). Główne tematy prac to: numeryczne całkowanie równań różniczkowych, modelowanie konstrukcji i materiałów metodą elementów skończonych, przetwarzanie równolegle, algorytmy generacji siatek MES, technologia oprogramowania inżynierskiego, podstawy teoretyczne komputerowego wspomagania projektowania, wykorzystanie komputera w dydaktyce. Współtwórca obowiązkowego przedmiotu na kierunku Budownictwo - Metody komputerowe w budownictwie. Wykonawca wielu obliczeń wytrzymałościowych złożonych konstrukcji inżynierskich.

Zbigniew Kacprzyk & Elewator (oo)

W wieloletniej działalności dydaktycznej prowadził, między innymi, zajęcia z "metody elementów skończonych", "komputerowego wspomagania projektowania", "podstaw BIM" dla kierunku Budownictwo oraz z "systemu operacyjnego UNIX" dla kierunku Informatyka. Promotor prac dyplomowych z mechaniki konstrukcji, z CAD/BIM i z informatyki.
Pasjonat hipologii i fotografiki.Zbigniew Kacprzyk, home page: zk.il.pw.edu.pl